Găp khó khăn?Hãy liên hệ với chúng tôi.

 • Trước tiên hãy đọc qua Bộ Hỏi-đáp nhéNhững bất an và lo lắng khi làm việc tại Nhật
 • Hãy thoải mái gửi tin nhắn cho chúng tôi qua ứng dụng Messenger của Facebook
 • Tại FITS (Tổ chức Phát triển Kỹ năng Xây dựng Quốc tế), chúng tôi tiếp nhận ý kiến các bạn gửi về thông qua điện thoại, FAX hoặc email bằng nhiều ngôn ngữ

Găp khó khăn?Hãy liên hệ với chúng tôi.

 • Trước tiên hãy đọc qua Bộ Hỏi-đáp nhéNhững bất an và lo lắng khi làm việc tại Nhật
 • Hãy thoải mái gửi tin nhắn cho chúng tôi qua ứng dụng Messenger của Facebook
 • Tại FITS (Tổ chức Phát triển Kỹ năng Xây dựng Quốc tế), chúng tôi tiếp nhận ý kiến các bạn gửi về thông qua điện thoại, FAX hoặc email bằng nhiều ngôn ngữ

JAC - Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Hiệp hội Nguồn nhân lực Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng (sau đây gọi là "JAC") công nhận tầm quan trọng của việc bảo mật tất cả thông tin cá nhân được xử lý trong quá trình hoạt động của mình, và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách đảm bảo rằng tất cả các cán bộ và nhân viên của JAC tôn trọng và tuân thủ Đạo luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân, các luật và quy định liên quan do các bộ và cơ quan liên quan ban hành, dựa trên chính sách sau.

JAC đã thiết lập bộ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây nhằm cố gắng xử lý và quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp đồng thời liên tục có các cải tiến để phù hợp tình hình.

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân quy định việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời cũng tính đến bản chất và quy mô hoạt động của JAC.
 2. Tất cả thông tin cá nhân mà JAC có được trong quá trình hoạt động của mình sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích và trong phạm vi sử dụng mà cá nhân đó đã đồng ý.
 3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân cũng như mất mát, phá hoại, làm sai lệch, rò rỉ, v.v., thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp quản lý thích hợp khác, và trong trường hợp không may xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý thực hiện các biện pháp khắc phục.
 4. Chúng tôi sẽ trả lời thích hợp và kịp thời các khiếu nại và tham vấn từ người là chủ thể của thông tin cá nhân.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy định và các tiêu chuẩn khác liên quan đến thông tin cá nhân.
 6. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động nhằm liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Hiệp hội Nguồn nhân lực Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng (JAC)
Chủ tịch Kenji Minowa

Chính sách Xử lý thông tin cá nhân

1 Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin cá nhân được định nghĩa trong điều 2-1 của đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân"), bao gồm địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ e-mail của người dùng , ngày sinh, giới tính, nơi làm việc, thu nhập hàng năm, số thẻ cư trú, tình trạng cư trú, số hộ chiếu, tên tài khoản mạng xã hội và các thông tin liên quan khác. Các thông tin này khi đứng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc xác định một cá nhân cụ thể.
JAC có thể lấy thông tin từ người dùng hoặc bên thứ ba, những thông tin đó khi đứng riêng lẻ không thoả mãn điều kiện để được coi là thông tin cá nhân, gọi là thông tin thuộc tính. Khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho JAC, JAC có thể liên kết thông tin đó với thông tin thuộc tính. Trong những trường hợp như vậy, thông tin thuộc tính cũng sẽ được coi là thông tin cá nhân.


2 Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được thu thập thông qua các kênh thích hợp và hợp pháp. Ngoài ra, để nắm bắt chính xác thông tin, trong quá trình trả lời câu hỏi và tham vấn của người dùng, chúng tôi có thể ghi âm các cuộc điện thoại.


3 Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được xử lý trong giới hạn của các mục đích sử dụng sau đây. Trong trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được chỉ định, cá nhân sở hữu thông tin đó sẽ được thông báo.

 1. Thực hiện thích hợp Bộ Quy tắc ứng xử để việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng diễn ra một cách đúng đắn và suôn sẻ.
 2. Dự án kiến tạo môi trường để nguồn nhân lực nước ngoài có thể thể hiện hiệu quả năng lực của mình trong lĩnh vực xây dựng.
 3. Các dự án liên quan đến việc tiếp nhận công dân nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng.
 4. Dự án giới thiệu việc làm cho công dân nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng.
 5. Các dự án liên quan đến đánh giá kỹ năng và đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng.
 6. Nghiên cứu và tìm hiểu về đảm bảo nguồn công nhân xây dựng.
 7. Các dự án khác cần thiết để đạt được các mục tiêu của JAC.
 8. Cung cấp thông tin cho các mục từ 1 đến 7.
4 Các biện pháp bảo mật đối với thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ luôn được bảo mật chính xác và cập nhật mới nhất trong phạm vi mục đích sử dụng.
Trong trường hợp chúng tôi thuê bên ngoài xử lý hoặc việc quản lý thông tin cá nhân được ủy thác cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ chọn một bên được công nhận là xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp và ký một thỏa thuận bảo mật. Khi thuê ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát nhà thầu phụ trong phạm vi cần thiết và phù hợp.
Ngoài ra, người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được chỉ định để đảm bảo việc quản lý thông tin cá nhân trong JAC một cách thích hợp, và người quản lý này sẽ được cung cấp chương trình đào tạo liên tục.


5 Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

JAC sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý trước của cá nhân đó, ngoại trừ các trường hợp sau.

 1. Trường hợp luật pháp yêu cầu.
 2. Khi thông tin đó là cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người và khó được sự đồng ý của chủ thể thông tin.
 3. Khi JAC cần hợp tác với một cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương, hoặc người được cơ quan, chính quyền đó ủy thác, nhằm thực hiện công việc quy định trong pháp luật, và việc xin sự chấp thuận của chủ thể thông tin có thể ngăn trở việc thực hiện công việc đó.
 4. Khi cần tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức tài chính, công ty định cư, v.v. để yêu cầu nộp phí thành viên, trong khuôn khổ hệ thống lao động nước ngoài đặc định.
 5. Khi JAC ủy thác cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

Trong trường hợp JAC cần thuê bên thứ ba làm việc xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sử dụng nêu trên, JAC sẽ cung cấp hướng dẫn và giám sát cần thiết và phù hợp cho bên thứ ba và các đối tác.


6 Cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba ở nước ngoài

JAC có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài trong phạm vi các mục đích đã nêu tại mục 3: "Mục đích sử dụng thông tin cá nhân." Cụ thể là trong các trường hợp sau đây.

 1. Trong trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba sở tại ở một quốc gia được xác định bởi Quy tắc của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân (PPC) là quốc gia có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân được công nhận là ở cấp độ tương đương với Nhật Bản
 2. Trường hợp cung cấp cho bên thứ ba (bên thực hiện việc xây dựng hệ thống phù hợp với những tiêu chuẩn được đề ra theo quy tắc có sẵn) dưới vai trò là một hệ thống cần thiết cho việc tiến hành một cách liên tục các biện pháp tương đương với các biện pháp được đề ra bởi bên tiến hành thu thập thông tin cá nhân.
 3. Trường hợp người dùng đồng ý trước với việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

Mặt khác, 1. Trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba tại một quốc gia được công nhận bởi Ủy ban Bảo mật thông tin cá nhân là có hệ thống bảo mật thông tin cá nhân ngang hàng với phía Nhật Bản, phía JAC sẽ thực hiện các biện pháp tương tự như đối với bên thứ ba tại Nhật Bản dựa theo các quy định trong Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân. 2. Đối với trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba (bên thực hiện việc xây dựng hệ thống phù hợp với những tiêu chuẩn được đề ra theo quy tắc có sẵn) dưới vai trò là một hệ thống cần thiết cho việc tiến hành một cách liên tục các biện pháp tương đương với các biện pháp được đề ra bởi các tổ chức thu thập thông tin cá nhân, phía JAC sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì liên tục hệ thống tương ứng nói trên. 3. Trường hợp người dùng đồng ý trước với việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba, trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba đó, phía JAC sẽ dựa trên các đạo luật ban hành bởi Ủy ban Bảo mật thông tin cá nhân để cung cấp cho phía người dùng tên quốc gia nơi bên thứ ba tọa lạc, các thông tin liên quan đến hệ thống bảo mật thông tin cá nhân mà quốc gia nói trên sở hữu thông qua các phương pháp hợp pháp cũng như các thông tin liên quan đến các biện pháp cần thiết được đề xuất bởi bên thứ ba nói trên nhằm bảo mật thông tin cá nhân.


7 Giới thiệu về Cookie

Các trang web do JAC vận hành có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin như trạng thái sử dụng của các trang web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu việc sử dụng trang web và dịch vụ của JAC cũng như cải thiện dịch vụ. Người dùng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của họ để hiển thị cảnh báo trước khi nhận cookie hoặc từ chối nhận cookie. Tuy nhiên, nếu cookie bị từ chối, trang web và các dịch vụ khác có thể không hoạt động bình thường.


8 Sử dụng các công cụ phân tích truy cập web

Trang web do JAC vận hành sử dụng các công cụ phân tích quyền truy cập web sau đây để thu thập thông tin về người dùng nhằm hiểu cách họ sử dụng trang web.

1. Google Analytics và Google Search Console
Google Analytics và Google Search Console sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về người dùng. Dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng Google Analytics được quản lý theo chính sách bảo mật của Google; vui lòng tham khảo trang web sau để biết các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Google Analytics.
Đièu khoản sử dụng Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Chính sách bảo mật của Google
https://policies.google.com/privacy?hl=vi

2. Công cụ quản lý khách hàng
Các công cụ quản lý khách hàng sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về người dùng.
Công cụ quản lý khách hàng có thể liên kết lịch sử hành vi thu thập được với thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ của mình và phân phối các quảng cáo và khuyến mãi liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của JAC.


9 Tiết lộ, chỉnh sửa (bổ sung, xóa), thông tin cá nhân, dừng sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp có yêu cầu công khai, chỉnh sửa (thêm hoặc xóa), ngừng sử dụng, hủy bỏ, thông báo về mục đích sử dụng ( từ đây gọi là "tiết lộ") từ người là chủ thể cung cấp thông tin cá nhân hoặc người đại diện, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi theo quy trình do hiệp hội quy định.
Đối với các yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của hiệp hội, xin hãy liên hệ với quầy thông tin được đề cập ở mục 11. Thiết lập đầu mối liên hệ về thông tin cá nhân.


10 Quản lý thông tin cá nhân

1. Chúng tôi sẽ quản lý hợp lý thông tin cá nhân có được để ngăn chặn truy cập trái phép, trộm cắp, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục cần thiết.

2. Để đáp ứng phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế xã hội, các chính sách và hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân do JAC nắm giữ sẽ được xem xét và cải tiến liên tục.


11 Thiết lập cổng tư vấn cho thắc mắc về thông tin cá nhân

JAC đã thiết lập một Bộ phận Giải đáp thắc mắc về Thông tin Cá nhân để trả lời các khiếu nại và thắc mắc nói chung một cách thích hợp.


【Bộ phận Giải đáp thắc mắc】
Hiệp hội Nguồn nhân lực Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng (JAC)
Cổng Giải đáp thắc mắc Thông tin cá nhân, Phòng Hành chính
Địa chỉ: 9F Toranomon 37 tòa nhà Mori, 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8444, Nhật Bản
Điện thoại: 03-6453-0220 (Bản tiếng Nhật Giờ gọi: 9:00 - 17:30)

【Tổng quan về JAC】
Để biết tổng quan về JAC này, xin mời xem tiếp phần sau.
https://ssw.jac-skill.or.jp/vi/about/